Test Adı : SİSTİN
Sinonim :
Örnek Türü : 24 s. İDRAR(Asit eklenerek)
Örnek Miktarı : 5 ML
Yöntem : LC-MS
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Dondurularak analiz yapılıncaya kadar stabildir.
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 7 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Sistinüri tanısında kullanılır. Sistinürili hastalarda arginin, ornitin ve lizin atılımı da artmıştır. Dibazik aminoasidürilerde ise sistin atılımı normaldir.
Ekler :