Test Adı : SİYANÜR
Sinonim :
Örnek Türü : EDTALI TAM KAN
Örnek Miktarı : 5 ML
Yöntem : Fotometrik
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 10 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :