Test Adı : TCA
Sinonim : TRİKLOROASETİK ASİT
Örnek Türü : SPOT İDRAR
Örnek Miktarı : 5 ML
Yöntem : SPEKTROFOTOMETRİK
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 1 ay
Çalışma Günü : LAB.DANIŞINIZ
Sonuç Verme :
Referans Aralık :
Açıklama : Trikloroetilen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.
Ekler :