Test Adı : TEOFİLİN
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : FPIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortam
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :