Test Adı : THİN PREP
Sinonim :
Örnek Türü :
Örnek Miktarı :
Yöntem :
Örnek Kabı :
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 4 GÜN SONRA 18.00
Referans Aralık : - - - -
Açıklama :
Ekler :