Test Adı : TOTAL EOZİNOFİL
Sinonim :
Örnek Türü : EDTALI TAM KAN
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem :
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları : Oda ısısında 6 saat, 2-8ºC' de 1 gün
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Allerjik hastalıklar, parazitik enfeksiyonlar, kollajen vasküler doku hastalıkları, bazı hematopoetik sistem hastalıkları (pernisyöz anemi, KLL, polistemi vb), postsplenektomi, Addison hastalığı, hipopitüiterizm, eozinofilik gastroenterit ve ülseratif kolitte kandaki total eozinofil sayısı artar
Ekler :