Test Adı : TPHA
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : IHA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 1 gün, -20ºC' de 1 ay
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN 12.00
Referans Aralık : - - - -
Açıklama : Sifilisin serolojik teşhisinde doğrulama testi olarak kullanılır. Tedavi takibinde değeri yoktur
Ekler :