Test Adı : TRANSFERRİN
Sinonim : SİDEROFİLİN , TF
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : NEFELOMETRİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 3 gün, - 20ºC' de 6 ay
Çalışma Günü : ÇARŞAMBA-CUMA
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Plazmada demir transportunu sağlayan major proteindir.
Ekler :