Test Adı : TRİGLİSERİD
Sinonim : TG
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 7 gün, -20ºC' de 3 ay, -70ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Ekler :