Test Adı : TRİGLİSERİD(MAYİİ)
Sinonim :
Örnek Türü : MAYII
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK
Örnek Kabı : JELSİZ DÜZ TÜP
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :