Test Adı : TROPONİN-I
Sinonim : TN I , TROP I
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : FC
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 4 gün
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : AMI tanısında kullanılır.
Ekler :