Test Adı : UREAPLASMA urealyticum
Sinonim :
Örnek Türü : ÜRET.AKINTI,SEMEN,ÖN İDRAR
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : KÜLTÜR
Örnek Kabı : STERİL KAP, JELLİ SWAP
Örnek Red Kriteri : STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 2 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : "Üretral örnek: Üretra ağzı temizlenir, dacron ya da rayon swab ile örnek alınır. (Son idrar en az 3 saat önce yapılmış olmalıdır.) Servikal örnek: Lokal antiseptik kullanılmadan ekzoserviksteki mukus silinerek uzaklaştırılır. Daha sonra swab ile endoserviksten örnek alınır. İdrar, sabah :İlk idrar alınır. Santrifüj edilir. Sediment steril serum fizyolojik ile tekrar süspanse edilir. Semen: Örnek steril örnek kabına alınarak ağzı kapatılır."
Ekler :