Test Adı : ÜRE
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : SPEKTROFOTOMETRİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : Oda ısısında 1 gün, 2-8ºC' de 3 gün, -20ºC' de 3 ay
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :