Test Adı : ÜRİK ASİT (SPOT İDRAR)
Sinonim :
Örnek Türü : SPOT İDRAR
Örnek Miktarı : 1 ML
Yöntem : SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN
Referans Aralık :
Açıklama : Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır. İdrarla atılan ürik asit miktarının artması genelde artmış plazma ürik asit düzeyleri ile beraberdir
Ekler :