Test Adı : VARİCELLA ZOSTER IgG
Sinonim : VZV ANTİKORLARI IGG
Örnek Türü : SERUM,BOS
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : ELISA
Örnek Kabı : JELLİ TÜP, STERİL TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 5 gün, -20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : SALI,PERŞEMBE
Sonuç Verme : 2 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Aktif veya geçirilmiş enfeksiyonun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. Döküntüler ortaya çıktıktan 8-10 gün sonra IgM saptanabilir ve 18-19. günlerde pik yapar. IgG ise 13-14 gün sonra saptanabilir düzeye ulaşır ve 30-60.günlerde pik yapar. İmmün sistemi suprese olan hastalarda VZV enfeksiyonları ağır seyredebilir
Ekler :