Test Adı : VİTAMİN B 12
Sinonim : SİYANOKABALAMİN
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : ECLIA,CLIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter
Örnek Saklama Koşulları : Işıktan korunmalıdır .2-8°C' de 12 saat, -20ºC' de 8 hafta
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık : 0 - 99 yaş - H - 126.5-505.0 - -
Açıklama : Hematopoezis ve normal nöronal fonksiyonlar için Vit B12 gereklidir. Kronik böbrek yetmezliği, konjenital kalp yetmezliği, diabetes mellitus, AML, KML, lökositoz, polistemia vera, karaciğer hastalıkları ve protein malnutrisyonunda serum Vit B12 düzeyi yüksekken, intrensek faktör eksikliği, malabsorbsiyon ve vejeteryanlarda Vit B12 düzeyi düşüktür
Ekler :