Test Adı : VİTAMİN E
Sinonim : ALFA TEKOFEROL)
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 1 ML
Yöntem : LC-MS
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları : Işıktan korunmalıdır. Oda ısısında 2 hafta, 2-8°C' de 1 ay, -20ºC' de 1 yıl
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 20 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : E vitamini, lipid membranlardaki doymamış yağ asitleri için bir antioksidandır. Malabsorbsiyon, prematüre infantlar ve abetalipoproteinemide Vit E düzeyi düşükken, aşırı E vitamini fazlalığı genelde hiperlipidemi ile ilişkilidir. Yağda eriyen bir vitamin olduğundan serum lipid düzeyinden etkilenir.
Ekler :