Test Adı : VW FAKTÖR ANTİJEN
Sinonim : FAKTÖR VIII İLE İLİŞKİLİ ANTİJEN
Örnek Türü : SİTRATLI PLAZMA
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : KOAGÜLOMETRİK
Örnek Kabı : MAVİ KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek
Örnek Saklama Koşulları : Oda ısısında 8 saat, 2-8ºC' de 1 gün, - 20ºC' de analiz edilinceye kadar stabildir.
Çalışma Günü : CUMA
Sonuç Verme : CUMARTESİ 18:30
Referans Aralık :
Açıklama : Akkiz veya konjenital von Willebrand hastalığının (vWD) tanısı, hemofili A ile ayırıcı tanı ve vWD’li hastalara uygulanan tedavinin takibinde kullanılır
Ekler :