Test Adı : FAKTÖR VIII INHİBİTÖR
Sinonim :
Örnek Türü : Sitratlı plazma
Örnek Miktarı : 400 ul
Yöntem : Koagülometrik
Örnek Kabı : Mavi kapaklı tüp
Örnek Red Kriteri : Hemoliz
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortam
Çalışma Günü : PAZARTESİ
Sonuç Verme : 20 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :