Test Adı : TOTAL KOLESTEROL
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :