Test Adı : ALKALEN FOSFATAZ(KEMİĞE SPESİFİK)
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 uL
Yöntem : EIA
Örnek Kabı : JELLİ TÜP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 15 GÜN SONRA 18:300
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :