Test Adı : PSEUDOKOLİNESTERAZ
Sinonim :
Örnek Türü : SİTRATLI PLAZMA
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : KOLOROMETRİK
Örnek Kabı : MAVİ KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 2 GÜN SONRA 18.00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :