Test Adı : PARATHORMON RELATED PEPTİD
Sinonim :
Örnek Türü : EDTA LI PLAZMA
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : RIA
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 25 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :