Test Adı : NIFTY TEST (Non-invaziv Prenatal Tarama Testi)
Sinonim :
Örnek Türü : ÖZEL TÜP
Örnek Miktarı : LAB.A DANIŞINIZ
Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)
Örnek Kabı : ÖZEL TÜP (LAB.A DANIŞINIZ)
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 7 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :