Test Adı : Beta-N-asetil-glukozaminidaz (NAG)
Sinonim :
Örnek Türü : İDRAR
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : ENZİMATİK/KOLORİMETRİ
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 1 AY SONRA
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :