Test Adı : LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ
Sinonim :
Örnek Türü : PERİFERİK YAYMA
Örnek Miktarı :
Yöntem : MİKROSKOBİ
Örnek Kabı : PERİFERİK YAYMA
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : SALI
Sonuç Verme : CUMA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :