Test Adı : İNFLUENZA PCR
Sinonim :
Örnek Türü : NAZAL SÜRÜNTÜ, BOS
Örnek Miktarı : 500 uL
Yöntem : PCR
Örnek Kabı : STERİL KAP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 10 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :