Test Adı : HEMOSİDERİN
Sinonim :
Örnek Türü : İDRAR
Örnek Miktarı : 10 ML
Yöntem : MİKROSKOPİ
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 3 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :