Test Adı : GUANIDINOASETAT
Sinonim :
Örnek Türü : İDRAR
Örnek Miktarı : 10 ML
Yöntem : LC-MS
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 30 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :