Test Adı : EBV DNA PCR
Sinonim :
Örnek Türü : EDTA LI PLAZMA, BOS
Örnek Miktarı : 1 ML
Yöntem : PCR
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP, STERİL KAP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 20 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :