Test Adı : COXSACKİE VİRÜS
Sinonim : BKNZ. ENTEROVİRÜS
Örnek Türü : BKNZ. ENTEROVİRÜS
Örnek Miktarı :
Yöntem : BKNZ. ENTEROVİRÜS
Örnek Kabı : BKNZ. ENTEROVİRÜS
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü :
Sonuç Verme :
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :