Test Adı : ASETON
Sinonim :
Örnek Türü : İDRAR
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : GC-MS
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 8 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :