Test Adı : GAİTADA ELASTAZ
Sinonim :
Örnek Türü : GAİTA
Örnek Miktarı : 10 gr.
Yöntem : EIA
Örnek Kabı : GAİTA KABI
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 15 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :