Test Adı : SPESİFİK IGE- AMOKSİSİLİN (c204)
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 uL
Yöntem : CLİA
Örnek Kabı : JELLİ TÜP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 5 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :