Test Adı : BORRELİA BURGDORFERİ DNA
Sinonim :
Örnek Türü : EDTA LI PLAZMA, İDRAR, BİYOPSİ
Örnek Miktarı : 3 ML
Yöntem : PCR
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP, STERİL KAP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : CUMARTESİ
Sonuç Verme : ÇARŞAMBA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :