Test Adı : MULTİPLE MYELOM PANELİ
Sinonim : MM paneli, Myelom Paneli, Multipıl myeloma paneli, plazma hücresi paneli, Smoldering Myelom , MGUS , Monoklonal gamopati, Plazma Hücre Diskrazisi, Soliter Plazmositom
Örnek Türü : EDTA’lı Kemik İliği Aspirasyon Materyali, Oda Isısı (Mutlak)
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : Flowsitometri
Örnek Kabı : EDTA’lı Kemik İliği Aspirasyon Materyali, Oda Isısı (Mutlak)
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 4 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :