Test Adı : ZONISAMID
Sinonim : Zonegran
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 uL
Yöntem : HPLC-UV
Örnek Kabı : JELLİ TÜP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 2 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :