Test Adı : 17 ALFA OH PROGESTERON
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : EIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 4 gün, -20ºC' de 1 ay
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN 18.00
Referans Aralık :
Açıklama : 11-hidroksilaz veya 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı olan konjenital adrenal hiperplaziler için en iyi tarama testidir. Hirşutizm veya infertilitesi olan kadınlarda, adult-onset konjenital adrenal hiperplazilerin değerlendirilmesinde ve konjenital adrenal hiperplazi nedeniyle glukokortikoid tedavisi alan hastaların takibinde de kullanılır.
Ekler :