Test Adı : 17 KETOSTEROİD
Sinonim : 17 KS
Örnek Türü : 24 s. İDRAR(Asit eklenerek)
Örnek Miktarı : 10 ML
Yöntem : KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK
Örnek Kabı : STERİL İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 2 hafta, -20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 10 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Erkeklerde androjenik adrenal ve testiküler, kadınlarda ise androjenik adrenal hormon sentezinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bununla beraber adrenal androjen üretiminin değerlendirilmesinde kanda DHEA-S ölçümü daha değerlidir. Testiküler tümörler, lutein hücreli over karsinomu, Cushing hastalığı, ektopik ACTH üreten tümörler, adrenal tümörler, stres, gebeliğin son trimesteri ve Stein-Leventhal sendromunda 17-KS düzeyi artarken, Addison hastalığı, panhipopitüiterizm, miksödem, sekonder femal
Ekler :