Test Adı : 17 OH KORTİKOSTEROİD
Sinonim :
Örnek Türü : İDRAR
Örnek Miktarı : 1 ML
Yöntem : KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 30 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :