Test Adı : 5-HIAA
Sinonim : 5-HİDROKSİİNDOLASETİK ASİT , 5- OH-İNDOLASETİK ASİT
Örnek Türü : 24 s. İDRAR(Asit eklenerek)
Örnek Miktarı : 10 ML
Yöntem :
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları : Asidifiye idrar 2-8ºC' de 2 hafta, -20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 10 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Karsinoid tümörlerin tanısında kullanılır. Ayrıca çölyak sprue, whipple hastalığı ve bronş karsinomlarında 5-HIAA düzeyi artarken, depresyon, ince bağırsak rezeksiyonu, PKU ve Hartnup hastalığında ise 5-HIAA düzeyi azalır.
Ekler :