Test Adı : 5 NÜKLEOTİDAZ
Sinonim : 5' - NT
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : EIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 4 gün, - 20ºC' de 3 ay
Çalışma Günü : ÇARŞAMBA
Sonuç Verme : 2 GÜN SONRA 18.00
Referans Aralık :
Açıklama : Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5’-NT düzeyi yükselir.
Ekler :