Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
17-HİDROKSİPREGNENOLON LC-MS/MS SERUM 1 ML Detay
1-HİDROKSİPİREN HPLC İDRAR 5 ML Detay
2,5 HEGZANDİON GC-MS İDRAR 10 ML Detay
21 HİDROKSİLAZ RİP SERUM 2 ML Detay
5 NÜKLEOTİDAZ EIA SERUM SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
5-HIAA 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
25-OH VITAMİN D3 ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
17 OH PROGESTERON (extract.) EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
17 OH KORTİKOSTEROİD KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
17 KETOSTEROİD KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
17 ALFA OH PROGESTERON EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
11 DEOKSİKORTİZOL RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
1-4 DELTA ANDROSTENEDİON CLIA SERUM Aşırı hemoliz, lipemi 1 ML Detay
1-25(OH) VİTAMİN D3 EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay